Archive Development Semester project

Michal ŠváchaNovember 10, 2011 2 Archive, Development, Semester project

Možnosti při vývoji:

Pro všechny nezkušené začínající mobilní vývojáře bych rád zveřejnil užitečné tipy na různé cesty vývoje.

Pro nativní aplikace:

Mimo Eclipse/IntelliJ pro Android, XCode pro iOS a VS10 pro WP7 stojí za zmínku Titanium IDE(http://www.appcelerator.com/products/titanium-mobile-application-development/), které překládá JS, HTML a CSS do nativního kódu(iOS + Android). Na stejném principu funguje Phonegap(http://phonegap.com/) a analogicky, jako plugin do Eclipse slouží také Adobe Flex(http://www.adobe.com/products/flash-builder.html). Pro vyznavače extrémních sportů je tu pak samozřejmě ještě Qt framework(http://qt.nokia.com/products/) pro cross-platformový vývoj na Symbian, Maemo a MeeGo.

POZOR, co není napsané v nativním jazyce platformy je vystaveno velkému riziku, že aplikace bude pomalá!

Pro webové aplikace:

Ty z vás, tvořící spíše webovou aplikaci, by mohlo zajímat DHTMLX framework(http://dhtmlx.com/touch/) nebo ZURB framework(http://foundation.zurb.com/). V posledních dnech jsem narazil ještě na Spaceport(http://spaceport.io/), jQuery Mobile(http://jquerymobile.com/) a Sencha Touch(http://www.sencha.com/products/touch/), ale s tím nemám zatím žádné zkušenosti.

Kdyby byly nějaké nejasnosti, můžete mě kdykoliv kontaktovat.

Comments

There are 2 comments already! Show them.